Kære medlem af Gribskov Cykel Motion

Indkaldelse til generalforsamling i Gribskov Cykel Motion

1.juni 2021 kl. 18.00 i caféen (Hoyers Lounge) i Helsinge Hallerne.

NB! Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde ikke senere end tirsdag d. 17. maj 2021. Evt. forslag bedes sendt til bestyrelsen på mail: formand@gribskovcykelmotion.dk

Vel mødt.

På bestyrelsens vegneReferat fra generalforsamling:

1. Valg af dirigent/referent

Ove Lund blev valgt til dirigent og Carl Erik Larsen blev valgt til referent.


2. Formandens beretning

Formandens beretning for året 2020 i Gribskov Cykel Motion

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Poul-Erik Pedersen, formand

Mette Larsen, kasserer

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Lassen

Jens Vestergaard

Carl Erik Larsen

Bo Hallager

Suppleant:

Hanne Hallager (tager sig også af hjemmesiden)

Revisor:

Ruth Nielsen

 

Intentionerne var at fastholde det gode samarbejde i bestyrelsen, fastholde medlemstallet og om muligt øge det. Ligesom det var planen at fastholde de ”traditionelle” aktiviteter

 

Vil gerne starte med at sige tak til vores sponsorer, som er til stor hjælp for klubben. Det er:

Buwi Grafisk ApS

Danbolig

ERA BILER A/S

KTS Transport ApS

 

Desværre blev verden og dermed også GCM ramt af Corona-pandemien.

Heldigvis lykkedes det ved gode medlemmers hjælp og store indsats, inden nedlukning, at få afviklet vores afdeling af MTB-vintercuppen.

Medlemstallet øgedes på trods af pandemien en smule fra 69 til 73 aktive i 2020. Det dækker over 9 nye medlemmer og 5 udmeldinger. Passive medlemmer var der 7 stk. af.

Da vi til at begynde med ikke kunne mødes i klubregi på landevejen kom ideen ”find et skilt” til verden, en rigtig god måde at få os lokket ud at cykle sammen ”hver for sig”. Da vi som sagt ikke kunne mødes i klubregi, foregik det via Facebook.

Grundet det den allestedsnærværende Corona, var det nærmest umuligt at planlægge aktiviteter, men det lykkedes dog at få arrangeret ”kend din cykel” hos REX-Cykler. 17 medlemmer mødte op og havde en hyggelig og lærerig aften.

Hen over sommeren lykkedes det at holde en rimelig aktiv periode. Der var:

Bakketur, De 4 færger, en meget vellykket klubtur til Bornholm, de faste landevejsture når muligt, sæsonafslutning i Helsinge Hallerne, 3 kaffe/kagetur blev det også til, og henover vinteren MTB i skoven og i Ramløsehallen bodybike. Alt i den udstrækning pandemien og diverse restriktioner tillod. Ja, og en enkelt kirke skulle vi jo også se, om vi kunne kende.

Mht landevejstræning så har vi forsøgt os med ”kaptajner” primært Niels og Jørgen, til aftentræning og lørdag. De stod for det såkaldte hold 2. De såkaldte hold 1 og 3 stod selv for ruteplan mv. Det var sjældent, at der mandag og onsdag aften var et hold 1 og 3. Kaptajnerne gjorde det godt.

Tirsdag og torsdag formiddag er rigtig godt besøgt og kører godt med  kaffe/kage osv.

Klubbens historie er blevet lagt på vores hjemmeside.

Det gode samarbejde i bestyrelsen er fortsat, medlemstallet er steget og vores ”traditionelle aktiviteter” er afviklet i den udstrækning, det har været muligt.

Jeg vil gerne slutte beretningen med at sige tak til alle, der har givet en hånd med for at hjælpe klubben – ingen nævnt ingen glemt – til at få det hele til at fungere. Uden dem var der ikke noget, det var blevet til noget, så dem skylder vi alle en stor tak.

 

Dette afslutter min beretning for året 2020

Formandens beretning blev godkendt.3. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab

Regnskabet for 2020 blev godkendt

4. Fastsættelse af kontingenter
    - Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

Godkendt

5. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

Kasserer:                      Mette Larsen – Valgt for 2021-2023
Bestyrelsesmedlem:   Bo Hallager – Valgt for 2021-2023

Bestyrelsesmedlem:   Jens Vestergaard – Valgt for 2021-2023

Suppleant:                   Bestyrelsen foreslår John Skov – Valgt for 2021-2023

Bestyrelsen består nu af:

Formand Poul-Erik Pedersen 2020-2022

Kasserer Mette Larsen 2021-2023

Bestyrelsesmedlemmer:

Carl Erik Larsen 2020-2022

Lone Lassen 2020-2022

Bo Hallager 2021-2023

Jens Vestergaard 2021-2023

Suppleanter:

Hanne Hallager 2020-2022

John Skov 2021-2023


Revisor:                      Ruth Nielsen - Valgt for 2021-2022

7. Eventuelt

Ove Lund laver tur den 26.6. De fem søer. Tilmelding til Ove.

Jens Vestergaard er ved at undersøge, om Rex kan være med til at leje nogle el-cykler, så medlemmerne kan prøve dem af.

Helmer Pedersen vil gerne huske os på., at vi skal køre med ringeklokke.

 

 

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle