Referat fra generalforsamling den 23. februar 2023.

Kære medlem af Gribskov Cykel Motion

Indkaldelse til generalforsamling i Gribskov Cykel Motion torsdag den 23. februar 2023 kl. 18.00 i caféen (Hoyers Lounge) i Helsinge Hallerne.


Referat: 1. Valg af dirigent/referent

Ove Lund blev valgt som dirigent og Carl Erik Larsen som referent.


2. Formandens beretning

Formandens beretning for året 2022 i Gribskov Cykel Motion

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Poul-Erik Pedersen, formand

Mette Larsen, kasserer

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Lassen

Jens Vestergaard

Carl Erik Larsen

Bo Hallager

Suppleanter:

Hanne Hallager (tager sig også af hjemmesiden)

John Skov

Revisor:

Ruth Nielsen

Vil gerne starte med at sige tak til vores sponsorer i 2022, som er til stor hjælp for klubben. Det var:

Buwi Grafisk ApS

Danbolig

ERA BILER

Intentionerne var at fastholde det gode samarbejde i bestyrelsen, fastholde medlemstallet og om muligt øge det. Ligesom det var planen at fastholde de ”traditionelle” aktiviteter i størst mulig udstrækning.

Desværre var verden og dermed også GCM fortsat ramt af Corona-pandemien en del af året.

Medlemstallet blev ikke bare fastholdt men øget, lidt + 5, og vi er p.t. 78 aktive. Passive medlemmer var og er der 6 stk. af.

Hen over vinter, forår og sommeren lykkedes det at holde en rimelig aktiv periode. Der var:

Afvikling af en afdeling af Vega Cykler Vintercup, generalforsamling, Bakketur, en fantastisk fælles tur hen over Storebæltsbroen, hvor Niels i en lang periode op til sørgede for fællestræning for interesserede. Der var en vellykket jubilæumstur til Vejle, hvor vi lærte lidt om, at den sidste istid lagde en del bakker i det østlige Jylland og i øvrigt gjorde det smukt. Mange fik også lejlighed til at studere stenene i Jelling. Der var også de faste 3 ugentlige dage med landevejsture, 6 kaffe/kageture den første lørdag i måneden blev det også til fra maj og fremefter, sæsonafslutning sidste lørdag i september sponseret af Jens Vestergaard. Der har været afholdt julefrokost og ved juletid et gløgg-æbleskivearrangement. Body Bike blev startet op i Ramløsehallen, og her var der juleafslutning med vinsmagning af instruktør Anders vin fra hans italienske vingård.

Hen over en week-end sidst på året stod nogle stykker af os i teltet ”De Gode Ting” ved Genbrugspladsen i Skærød, hvor der blev solgt for lige over 5000,- kr., der røg lige i klubkassen.

Mht landevejstræning så fortsatte Niels og Jørgen, som kaptajner til aftentræning og lørdag. De to gjorde det rigtig godt, og bestyrelsen håber, at de vil fortsætte

Tirsdag og torsdag formiddag var fortsat godt besøgt i 2022 og kørte rigtig godt og ofte med kaffe/kage osv. Når man ser billederne, der bliver lagt på FB, kan man se, at i har det rart sammen.

Det gode samarbejde i bestyrelsen blev fortsat, og en stor tak for det, medlemstallet blev fastholdt godt og vel og vores ”traditionelle aktiviteter” blev afviklet i den udstrækning, det var muligt.

Jeg vil gerne slutte beretningen med at sige tak til alle – ingen nævnt ingen glemt – der har givet en hånd med for at hjælpe klubben, så det hele har fungeret. Uden jer var der ikke noget, der var blevet til noget. En stor tak til jer.

Dette afslutter min beretning for året 2022

Formandens beretning blev godkendt.


3. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab

Kasserens beretning og aflæggelse af regnskab blev godkendt.


4. Fastsættelse af kontingenter - Bestyrelsen foreslår at ændre kontingentet for aktive medlemmer fra 400 kr. til 500 kr.

Passive medlemmer uændret kontingent 150 kr.

Nyt kontingent kun Body Bike 300 kr.

De forslåede kontingent satser blev godkendt.


5. Behandling af indkomne forslag

Der var var 1 indkommet forslag fra Sven-Erik Lien Hansen, om at der genoptages tilskudsordning til løb. Fra: Svend-Erik Lien Hansen <lienhansen@gmail.com> Date: ons. 8. feb. 2023 17.52 Subject: Forslag til GCM generalforsamling d.23. februar 2023 To: GCM Poul-Erik Pedersen <formand@gribskovcykelmotion.dk>

Undertegnede foreslår, at klubben genoptager tilskudsordningen til følgende lokale løb:

Begrundelse: Der er næppe nogen der ikke kan deltage i løb pgra manglende tilskud, men det vil være en fin påskønnelse for at vise klubtøjet frem. Det kunne feks være 300 kr for en løbsserie og 150 kr for endagsløb

Mange hilsner

Svend-Erik

SommerCup: 2 deltagre 2021

Pris 850 kr for 8 løb/afd.

Helsinge Rundt: 23 deltagere 2019

Pris 2024 =170-220 kr

Gribben. MTB/Gravel :5 deltagere 2022

Pris= 200 kr

En forårsdag i Hell-singør. Racer/Gravel: 3 deltagere 2022

Pris= 300 kr

VinterCup MTB : 3 deltagere 2022

Pris = 650 kr for 6 løb./afd.

HotCup. MTB: 4 deltagere i 2022

Pris= 750 kr for 4 løb/afd.

Merida Marathon. Mtb/Gravel : 2 deltagere 2021

Pris= 350 kr

Heino Fall Race MTB/Gravel 1 deltager 2019

Pris= 200 kr

Forslaget kom til afstemning. Forslaget blev nedstemt og ikke vedtaget.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

Kasserer: Mette Larsen – Valgt for 2023-2025

Bestyrelsesmedlem: John Skov – Valgt for 2023-2025 Bestyrelsesmedlem: Lise Pedersen – Valgt for 2023-2025

Suppleant: Ingen valgt. Bestyrelsen er blevet bemyndiget af generalforsamlingen til at finde en suppleant.

Revisor: Ruth Nielsen – valgt 2023-2024

Bestyrelsen består nu af:

Formand Poul-Erik Pedersen 2022-2024

Kasserer Mette Larsen 2023-2025

Bestyrelsesmedlemmer:

Carl Erik Larsen 2022-2024

Lone Lassen 2022-2024

John Skov 2023-2025

Lise Pedersen 2023-2025

Suppleanter:

Hanne Hallager 2022-2024

Ledig suppleant 2023-2025


7. Eventuelt

GCM har booket teltet i Højelt 2.-4./6 – De gode ting. Der kommer mere info ud, når tiden nærmer sig. Der bliver mulighed for vagter og alt salg går til klubkassen. Hvis I har gode ting, som alligevel skal afleveres til genbrug, så gem dem til denne weekend og kom forbi med det.

Bestyrelsen er ved at planlægge en klubtur som i år bliver ud bliver uden overnatning. Der kommer mere info senere.

 


Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram