Referat generalforsamling i Gribskov Cykel Motion

Onsdag den 21. februar 2024 kl. 18.00 Høyers Lounge, i Helsinge Hallerne.

Referat:
 
1. Valg af dirigent/referent

Per Larsen blev valgt til dirigent og Carl Erik Larsen til referent.


2. Formandens beretning

Formandens beretning for året 2023 i Gribskov Cykel Motion

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:

Poul-Erik Pedersen, formand 

Mette Larsen, kasserer

Bestyrelsesmedlemmer:

Lone Lassen

Carl Erik Larsen

John Skov

Liselotte Thorborg Pedersen

Suppleanter:

Hanne Hallager (tager sig også af hjemmesiden)

Revisor:

Ruth Nielsen

 

Vil gerne starte med at sige tak til vores sponsorer i 2023, som er til stor hjælp for klubben. Det var:

BUWI Grafisk ApS

Danbolig

ERA BILER 

 

Samt en tak til Sommercup-arrangørerne for tilskud til en kaffe-kagetur.

 

Intentionerne var at fastholde det gode samarbejde i bestyrelsen, fastholde medlemstallet og om muligt øge det. Ligesom det var planen at fastholde de ”traditionelle” aktiviteter i størst mulig udstrækning.

 

Medlemstallet blev ikke bare fastholdt men øget + 10, og vi er p.t. 86 og af passive medlemmer var og er der 6 stk.

 

Hen over vinter, forår og sommeren lykkedes det at holde en rimelig aktiv periode. Der var:

Afvikling af en afdeling af MTB Vintercuppen Nordsjælland, hvor rigtig mange af jer var ude at hjælpe til, tak for det, MTB i skoven 3x ugentligt hen over vinteren, MTB-afslutning med grillpølser, generalforsamling, Bakketur, turen De 5 Søer. Et arrangement omkring Ride With GPS, så vi forhåbentlig alle nemmere kan bruge RWG til planlægning og inspiration, hvor vi end måtte befinde os. Der var også en vellykket endags klubtur til Køge, hvor vi lærte lidt om området syd for Køge ned til Præstø at kende. Der var også de faste 3 ugentlige dage med landevejsture, 4 kaffe/kageture den første lørdag i måneden blev det også til fra maj og fremefter, sæsonafslutning sidste lørdag i september med besøg på Garbolund i Annisse. Der har været afholdt julefrokost i Ramløsehallen og ved juletid et gløgg-æbleskivearrangement i skoven. Body Bike blev startet op i Ramløsehallen, og Anders Wendt skal have tak for sin motiverende instruktion. Vi håber han fortsætter.

Hen over en week-end stod nogle stykker af os i teltet ”De Gode Ting” ved Genbrugspladsen i Højelt, hvor der blev solgt for lige over 17000,- kr., der røg lige i klubkassen.

 

Mht landevejstræning så fortsatte Niels og Jørgen, som kaptajner til aftentræning og lørdag. De to gjorde det godt, og bestyrelsen håber, at de vil fortsætte

Tirsdag og torsdag formiddag var fortsat godt besøgt i 2023 og kørte rigtig godt og ofte med kaffe/kage osv. Når man ser billederne, der bliver lagt på FB, kan man se, at i har det rart sammen.

Det gode samarbejde i bestyrelsen blev fortsat, og en stor tak for det, medlemstallet blev fastholdt godt og vel endda, og vores ”traditionelle aktiviteter” blev afviklet i den udstrækning, det var muligt.

Jeg vil gerne slutte beretningen med at sige tak til alle, der har givet en hånd med for at hjælpe klubben. Uden jer var der ikke noget, der var blevet til noget. En stor tak til jer.

 

Dette afslutter min beretning for året 2023

 

Formandens beretning blev godkendt.
 
3. Kassererens beretning og aflæggelse af regnskab

Kasserens beretning og aflæggelse af regnskab blev godkendt.
 

4. Fastsættelse af kontingenter
    - Bestyrelsen foreslår at kontingenterne fortsætter uændret.  

  • Aktive medlemmer 500 kr. 
  • Passive medlemmer 150 kr.
  • Kun Body Bike 300 kr.

 

Kontingent for 2024 blev godkendt.


5. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og suppleanter

Formand:                    Poul-Erik Pedersen - Valgt for 2024-2026
Bestyrelsesmedlem:  Carl-Erik Larsen – Valg for
 2024-2026
Bestyrelsesmedlem:  Lone Lassen – Valgt for 2024-2026

Suppleant:                  Annette Skov valg for 2024-2026

                                   Hanne Hallager – Valgt på den ledige post fra 2023. Valgt for 2024-2025 
Revisor:                      
Ruth Nielsen – Valgt for 2024-2025 

 

Bestyrelsen består nu af:

Formand Poul-Erik Pedersen 2024-2026

Kasserer Mette Larsen 2023-2025

Bestyrelsesmedlemmer: 

Carl Erik Larsen 2024-2026

Lone Lassen 2024-2026

John Skov 2023-2025

Lise Pedersen 2023-2025

Suppleanter:

Annette Skov 2024-2026

Hanne Hallager 2024-2025

 


7. Eventuelt

I små grupper blev der summet over, om medlemmerne havde forslag til, hvad bestyrelsen skal gøre mere eller mindre af. 

Der kom følgende forslag:

Tilskud til løbsdeltagelse som f.eks. ”Vintercup”, Hotcup og sommercup. 

Der var ikke andre forslag, da der er stor tilfredshed for de arrangementer og den træning som der er i klubben. 

GCM har booket teltet i Højelt 31.5, 1.6. og 2.6 samt 12.7., 13.7. og 14.7. – De gode ting. Der bliver mulighed for vagter og alt salg går til klubkassen. Hvis I har gode ting, som alligevel skal afleveres til genbrug, så gem dem til disse weekender og kom forbi med det. 

Bestyrelsen er ved at planlægge en klubtur til Mols Bjerge. Det bliver den 30.8-1.9. 2024. Der kommer mere info senere. 

Hold i dag

Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle

Instagram